Klasztor i Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino w lipcowej fotorelacji

   10 września o godz. 16.15 w Klubie Muzyki i Literatury
Klasztor i Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino w lipcowej fotorelacji Marioli Pacholak – serdecznie zapraszamy

                        „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie

            „Za naszą i waszą wolność my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce

… Im dalej, im wyżej
Tym więcej ich znajdziesz u stóp
Ta ziemia do Polski należy
Choć Polska daleko jest stąd …

   Spopielone szczątki generała Klemensa Rudnickiego - zgodnie z ostatnią wolą
Zmarłego - zostały rozsypane na wzgórzu 575 koło Pomnika Krzyża 5 Dywizji Kresowej.

Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino – https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Cmentarz_Wojenny_na_Monte_Cassino

Strona poświęcona Polskiemu Cmentarzowi Wojennemu na Monte Cassino – http://www.montecassino.org.pl/

Spis pochowanych na cmentarzu Monte Cassino – http://www.cmentarzmontecassino.com.pl/Lista.htm

 

Kazimierz Wierzyński (1894-1969) – Biblia polska

                                Józefowi Czapskiemu

To nie są wiersze, poematy
I polonezy karmazynów:
To biblia, w której polskie światy
Z ojców przenoszą się na synów.

"Dziady", "Irydion", "Pan Tadeusz"
Lub "Kordian" - policz owe dzieła
I na pokoleń śpiew je przełóż -
Co w nich zagra? - Nie zginęła.

Sułkowski, który padł w Kairze,
Dlatego znów się śnił piechurom
W Tobruku nocą. On tam krzyże
Ustawiał swoim sobowtórom.

Dlatego żadnej skazy nie ma
W Norwida twardym, dumnym łuku,
Pod którym przeszedł pogrzeb Bema
I rytmem grzmiał, jak w armat huku.

Dlatego oczy napełnione
Dziecięcym i anielskim żalem
W ojczystą obracając stronę
Eloe marła za Uralem.

Sybirski jeniec żył udręką,
By na wolności z krwi i z dymu
Światu zwycięską podać ręką
Z Monte Cassino klucz do Rzymu.

Dlatego nie w tym fantazji,
To nie poezja i dramaty -
Cała Europa, trochę Azji,
Ach, jakże nasze, polskie światy!

Żołnierz z nich sobie tekst wybierał,
Gdy dla ojczyzny lata młode
Na froncie wszystkich lądów sterał
Albo z okrętem szedł pod wodę.

Bo żołnierz powstał z biblii starej
I sercem ją ogarnął bystrem
I poowijał ją w sztandary
I z takim szedł się bić tornistrem.

Więc to nie wiersze ani słowa,
Relikwie marzeń i pamiątek:
Tak jak w Genezis tam się chowa
Naszych od Boga sił początek.

Wystarczy zdjąć z nich znak symboli,
Jak okiennice z okien domu,
A ujrzysz wszystko co cię boli,
Co kochasz, pieścisz po kryjomu.

I w burzy, która śmiercią wieje,
Która porwała cię za młodu,
Zobaczysz wolność i nadzieję
Z tych ksiąg pielgrzymstwa i narodu.

Krzyże i miecze, Nowy Jork: Biblioteka Polska, [1946];
Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1946
(pierwodruk – „Tygodnik Polski" , Nowy Jork, 3 IX 1944, nr 35).

Po prelekcji dyskusja,
w części drugiej spotkania
"sprawy różne" TPGiW – propozycje tematów powakacyjnych i termin planowanej wycieczki.