O dniach kultury polskiej w Chakasji i na południu Kraju Krasnojarskiego

Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna zaprasza na prelekcję
                                         Ryszarda Sławczyńskiego
pt. "O dniach kultury polskiej w Chakasji i na południu Kraju Krasnojarskiego"
                            – 8 lutego (czwartek) 2018 roku o godz. 16.00 –
                        Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu (wstęp wolny).

1. Cmentarz komunalny w Minusińsku. Fot. archiwum czasopisma "Rodacy".
Na pomniku widnieje napis - „Polskim matkom i dzieciom pochowanym w tej ziemi”.

W dniach 29 listopada – 3 grudnia 2017 roku odbyły się "Dni kultury polskiej w Chakasji i na południu
Kraju Krasnojarskiego
". Ważnymi wydarzeniami były dwa jubileusze 20-lecia czasopisma "Rodacy"
oraz zespołu folklorystycznego polskiej pieśni i tańca "Syberyjski krakowiak".

2. Pomnik poświęcony pamięci ofiar represji stalinowskich. Fot. z archiwum czasopisma "Rodacy".

W ramach dni polskich miała miejsce konferencja „Media Polonijne na Syberii” oraz seminarium nauczycieli
języka polskiego i przedmiotów ojczystych z obszaru Syberii.

3. Historyczno-Etnograficzne Muzeum-Rezerwat w Szuszenskoje. Zdjęcie przed wystawą planszową
"Polska karta w historii Syberii". Fot. archiwum czasopisma "Rodacy"

Dni kultury polskiej obywały się w stolicy Chakasji Abakanie oraz w Minusińsku, Małej Minusie, Szuszenskoje
na terenie Kraju Krasnojarskiego. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji polonijnych Syberii z:
Górno-Ałtajska, Jenisejska, Karatuzskoje, Krasnojarska, Minusińska, Omska, Tomska, Ułan Ude i Żeleznogorska.

4. Abakan. Koncert galowy zespołu "Syberyjski Krakowiak" w Centrum Kultury i Twórczości Ludowej.
Fot. archiwum czasopisma "Rodacy".

W Bibliotece Narodowej Republiki Chakasji w Abakanie, gdzie znajduje się Centrum Książki Polskiej
odbyło się m.in. spotkanie autorskie z Anną Winogradową z Ułan-Ude, redaktorem polonijnego pisma
"Pierwsze kroki", autorką literatury dla dzieci i młodzieży.W tym samym miejscu odbył się wykład
dr Aleksandry Guziejewej pt. „Nauczanie języka polskiego w Tomsku na przełomie XX-XXI wieku
oraz prezentacja multimedialna Larysy Korieniec z Minusińska pt. „Mała Polska w sercu Syberii”.

5. Minusińsk. Koncert zespołu wokalnego ''Czerwone Jagody'' i zespołu choreograficznego 'Wesołe obcasiki''.
Fot. archiwum czasopisma ''Rodacy''

Archiwum internetowe czasopisma ''Rodacy'' - http://www.rodacynasyberii.pl/rodacy_numery

Dni Kultury polskiej w Chakasji i na południu Kraju Krasnojarskiego zamknął koncert galowy
zespołu "Syberyjski krakowiak" w Centrum kultury i twórczości ludowej w Abakanie.

Więcej informacji na stronie wrocławskiego Klubu Muzyki i Literatury –
http://www.klubmil.pl/3012018-prelekcja-r-sawczyskiego

Serdecznie zapraszamy !