Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Zarząd Krajowy

1. Stowarzyszenie – Zarząd Krajowy TPGiW
2. ul. Krakowskie Przedmieście nr 64, Warszawa 00-322
    adres korespondencyjny: 15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24/2; tel.: 85 7323770
3. REGON: 012453324, NIP: 5251683163
4. Numer KRS: 0000104450
5. Konto Zarządu Krajowego: BS w Brańsku 39 80630001 0210 0200 2194 0001
6. OPP: podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego
 
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 08.04.2002. Data przyznania statusu OPP – 05.12.2013. Data dokonania wpisu – 29.08.2014. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy KRS. Sygnatura akt – WA.XII NS-REJ. KRS/43070/14/501. Informacje szczegółowe – https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu
 
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu – Zarząd Krajowy. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik sa przedstawicielami Towarzystwa na zewnątrz i w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych według podziału kompetencji ustalonych przez Zarząd. Pisma podpisują dwaj członkowie Zarządu.
 
Członkowie reprezentacji:
Prezes Zarządu Krajowego – Rafał Włodzimierz Cierniak
Skarbnik Zarządu Krajowego – Danuta Kucmin
Sekretarz Zarządu Krajowego – Aleksander Miśkiewicz
Wiceprezes Zarządu Krajowego – Marian Ryszard Pacholak