Cztery piękne jubileusze

Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

Cztery piękne jubileusze obchodził w tym roku metropolita senior archidiecezji
wrocławskiej ks. kard. Henryk Gulbinowicz:

65-lecie przyjęcia święceń kapłańskich,45-lecie sakry biskupiej,
40-lecie posługi w metropolii wrocławskiej,
i 30. rocznicę otrzymania purpury kardynalskiej.

Z tej okazji w katedrze wrocławskiej sprawowana była Msza św., której przewodniczył
nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore.

© Fot. T. Czerniewski

Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna uczciło ten tak ważny jubileusz nie tylko
stosownym pismem, ale przede wszystkim wspólną modlitwą i okolicznościowym wierszem:

Drogi Księże Kardynale!

My wygnani z Ziemi Wileńskiej
Mamy zaszczyt uczestniczyć
W tym Wielkim Jubileuszu
I złożyć Ci gorące życzenia w podzięce.

Żyj nam jeszcze długie, długie lata
W zdrowiu i w pogodzie ducha
Bóg łaskawy, Bóg dobry
Naszych modlitw na pewno wysłucha.

Niechaj Matka Ostrobramska
Ma Cię nadal w swej opiece
Obyś częściej bywał z nami
Tego my wilnianie pragniemy
Jak niczego innego na świecie.

Teresa Lesiak
Członkini Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna z Wrocławia

© Anna Buchar Tygodnik Katolicki Niedziela

Mimo upływającego czasu 92-letni emerytowany - jak sam siebie określa - Kardynał jest podporą
i wsparciem dla tak wielu nas. Niezapomniane dla nas chwile to – przykładowo – wspólne „Spotkania Opłatkowe”, cztery
fotografie z 2011 i cztery 2013 roku (Autorem wszystkich poniższych zdjęć jest kol. Tadeusz Czerniewski).

Anno Domini 2013

 

Zob. też:

Niespłacalny dług wdzięczności, „Gość Wrocławski” 26/2015 – http://wroclaw.gosc.pl/doc/2558474.Niesplacalny-dlug-wdziecznosc
Jubileusze ks. kard. Henryka Gulbinowicza, „Nasz Dziennik”, artykuł opublikowany na stronie:
http://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/139113,jubileusze-ks-kard-henryka-gulbinowicza.html
Jubileusz kard. Henryka Gulbinowicza, „Radio Rodzina” – http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/12488/