Kalendarz spotkań

Spotkania TPGiW: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
Plac T. Kościuszki 10, w drugi czwartek każdego miesiąca w godz. 16-18.

Zapraszamy !
Kalendarz spotkań w 2022 roku: 10 XI i 8 XII

podobnie spotykamy się w 2023 roku w każdy drugi czwartek danego miesiąca
w 2023 roku  –  12 I, 9 II, 9 III, 13 IV, 11 V i 15 VI (tu wyjątkowo: trzeci)
– oraz po wakacjach –
14 IX, 12 X, 9 XI i 14 XII 2023 roku