Kalendarz spotkań

Spotkania TPGiW: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
Plac T. Kościuszki 10, w drugi czwartek każdego miesiąca w godz. 16-18.

Zapraszamy !
Kalendarz spotkań w 2023 roku: 12 X, 9 XI i 14 XII 2023 roku

podobnie spotykamy się w 2024 roku w każdy drugi czwartek danego miesiąca
w 2024 roku  –  11 I, 15 II, 14 III, 11 IV, 9 V i 13 VI
– oraz po wakacjach –
12 IX, 10 X, 14 XI i 12 XII 2024 roku