Klub Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu

 

Członkowie Klubu Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu:
Wrocław, 14 września 2023 roku

Prezes – Marian Pacholak
tel. kom.: 500-640-489,
e-mail: mmpacholak@gmail.com

Wiceprezes – Tadeusz Czerniewski
Sekretarz/Skarbnik – Lucyna Makuła

Podstawowym celem naszego (dziś dziewięcioosobowego) Klubu PGiW jest działanie na rzecz polskości na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, a w szczególności popularyzacja ziem i historii Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny.