Kiedy Ty mówisz Odra

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na prezentację książki Ryszarda Sławczyńskiego
pt. „Kiedy Ty mówisz Odra” wraz z pokazem filmu pt. „Odra, poezja rzeki”

Spotkanie przygotowane dla członków Klubu Przyjaciół Grodna i Wilna
13 czerwca (czwartek) 2024 roku o godz. 16.00
Miejsce spotkania:
Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu,
pl. Gen. Tadeusza Kościuszki 10

Wstęp wolny. Zapraszamy

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. R. Sławczyński

Książka dedykowana jest pamięci marynarzy odrzańskich i prezentuje utwory 146 autorów o Odrze.
Zakresem czasowym obejmuje 500 lat. Prace nad antologią rozpoczęły się już w 1996 roku. Tak więc przyczynkiem do jej powstania
wcale nie była powódź tysiąclecia w 1997 roku. W stosunku do wydania I (1999) antologia została poszerzona o 39 autorów, 59 tekstów
i poprzedzona obszernym wstępem, który jest pierwszą tak wnikliwą i obszerną próbą ukazania obrazu Odrynie tylko w piśmiennictwie
i literaturze polskiej. Oprócz polskich znajdziemy tu też teksty przełożone przez 19 tłumaczy z łaciny, języka niemieckiego, czeskiego,
łużyckiego oraz jidisz. W antologii znajduje się 10 ludowych pieśni śląskich z przełomu XIX i XX wieku.
Wybór otwierają Renesansowe opisanie Wrocławia i Jedenastozgłoskowiec na cześć Wrocławia pióra Bartolomeusa Steina
(w przekładzie Marka Krajewskiego), wieńczy zaś wiersz Brama Odrzańska zmarłego w 2020 r. brzeskiego poety
Janusza Ireneusza Wójcika.
Oprócz słynnego tytułowego wiersza Rafała Wojaczka Kiedy Ty mówisz Odra (to również tytuł książki) w zbiorze znalazły się
(podane chronologicznie) teksty wielu literackich znakomitości: poczynając od Andreasa Gryphiusa i Josepha von Eichendorffa,
poprzez Wincentego Pola, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Tymoteusza Karpowicza, Tadeusza Różewicza, Witolda Wirpszy,
Urszulę Kozioł, Mariannę Bocian, Urszulę Małgorzatę Benkę, Ewę Sonnenberg, Henryka Bereskę i wielu innych,
aż po noblistkę Olgę Tokarczuk, która wyznaje: „Kiedy byłam dzieckiem, każdy spacer prowadził nad Odrę”.
Wraz z rzeką, i tekstami o niej, płyniemy od źródeł, przez Bramę Morawską, Śląsk, Opolszczyznę, Dolny Śląsk, ziemię lubuską,
Pomorze Zachodnie, aż po ujście do Bałtyku, albowiem zdecydowana większość autorów urodziła się w dorzeczu Odry i mieszkała,
bądź mieszka, w miejscowościach usytuowanych na jej brzegach.
Ze względów historycznych i biograficznych znajdziemy także obrazy łączące Odrę z rzekami Kresów Wschodnich.
Całości dopełniają noty biograficzne autorek i autorów, indeks osobowy oraz 59 fotografii odrzańskich.

Szczecin. Marina Nort East, w głębi Wały Chrobrego. Fot. R. Sławczyński

Film Odra, poezja rzeki, reżyseria i scenariusz: Anna Maria Fusaro, Stanisław Melski, pomysł i narracja – Ryszard Sławczyński; aktorzy:
Monika Bolly, Aldona Struzik, Dariusz Bereski, Stanisław Melski, muzyka – Piotr Matuszewski, zdjęcia i montaż – Anna Maria Fusaro,
zdjęcia z drona – Łukasz Melski, fotografie – Ryszard Sławczyński, realizacja – Pola Media, producent – Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu,
rok produkcji: 2021, czas projekcji: 30 minut.

Brzeg. Brama Odrzańska. Fot. R. Sławczyński

Odra, poezja rzeki – film dokumentalno-artystyczny zainspirowany książką Kiedy Ty mówisz Odra, to poetycki rejs od źródeł rzeki
w Górach Odrzańskich w paśmie Sudetów we wschodnich Czechach do ujścia w Zalewie Szczecińskim; 854,3 km długości.
Przedstawia rzekę w różnych kontekstach: historycznym, literackim, politycznym, społecznym, opowiada o miastach i miejscach,
tradycjach żeglugi odrzańskiej, zwyczajach marynarzy. Aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu: Monika Bolly, Aldona Struzik,
Dariusz Bereski, Stanisław Melski w plenerach odrzańskich recytują wiersze zaczerpnięte z antologii. Dodatkowe informacje o filmie:
www.klubmil.pl/literatura/spotkania-w-2021-roku/3476-1892021-premiera-fi...

Ryszard Slawczynski. Fot Tomasz Hołod

Ryszard Sławczyński (ur. 1962) – publicysta, wydawca. W 1999 roku założył i prowadzi Oficynę Wydawniczą „Akwedukt”.
Miłośnik Odry i autor jedynej w polskim piśmiennictwie antologii wierszy o rzece pt. Kiedy Ty mówisz Odra (Wrocław 1999,
wyd. II rozszerzone Wrocław 2020). Pomysłodawca i narrator filmu dokumentalno-artystycznego pn. Odra – poezja rzeki (Wrocław 2021).
Rozpowszechnia wiedzę o rzece Odrze płynącej w Hiszpanii i Chorwacji.
Podróżnik, popularyzator kultury Kresów Wschodnich i Syberii. W 2012 roku przez miesiąc przebywał w Kazachstanie,
a owocem tej podróży jest film Polacy na stepach Kazachstanu (Wrocław 2012).
Wydał album fotograficzny Samochodem przez Kresy (Wrocław 2014), broszurę O dniach kultury polskiej w Chakasji na Syberii (Wrocław 2018).
Autor licznych wystaw fotograficznych o tematyce kresowej.
Wygłasza prelekcje na temat dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich oraz Syberii połączone z pokazami multimedialnymi.
Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim (praca dyplomowa:
Wrocławski węzeł wodny; praca magisterska pt. Odra i Nysa Łużycka jako granica pokoju. Propagandowy obraz granicy polsko-niemieckiej w latach 1945-1950)
oraz studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Podyplomowe Studia Dziennikarskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Jest honorowym członkiem Dolnośląskiego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Towarzystwa im. Ferenca Liszta. Od 2010 roku dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu.

Więcejhttp://www.klubmil.pl/13062024-prezentacja-ksiazki-r-slawczynskiego