Listopad z MZWDR

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oddział Muzeum Narodowego
w Lublinie zaprasza do udziału w wydarzeniu "Listopad z MZWDR -
wspominamy ziemie wschodnie".

W ramach wydarzenia odbędą się:

- Zaduszki Kresowe, 12.11.2023 r.
- Obchody 130. rocznicy urodzin Olgi Daukszty – polskiej poetki i
nauczycielki z Łotwy połączone z koncertem w wykonaniu Ewy Sawczuk z
zespołem Tango Sin Quinto z Łotwy, 18.11.2023 r.
- Lwowski Listopad, 19.11.2023 r.
- Wernisaż wystawy czasowej "Obrazy bez-kresu" Doroty Jurkowskiej, 26.11.2023 r.

W trakcie wszystkich spotkań w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej
Rzeczypospolitej odbywać się będzie zbiórka zniczy na polskie cmentarze
z Wołynia i Podola.
Zachęcamy do udziału w zbiórce.

Sekcja edukacyjno-popularyzacyjna
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
tel. +48 81 537 96 29
Szczegółowy program wydarzenia: