Modlitwa obozowa

Modlitwa obozowa

O, Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie,
O polski dach i polską broń.

O, Boże, skrusz ten miecz,
Co siekł nasz kraj,
Do wolnej Polski nam
Powrócić daj!
By stał się twierdzą
Nowej siły,
Nasz dom, nasz dom.

O, usłysz, Panie, skargi nasze,
O, usłysz nasz tułaczy śpiew!
Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu
Męczeńska do Cię woła krew!
O, Boże, skrusz ten miecz...

   Pierwsza z własną melodią pieśń żołnierska z II wojny światowej (powyżej wariant 1).
Narodziła się w październiku 1939 roku w obozie internowanych żołnierzy polskich w miejscowości Bals,
na terenie Rumunii. Autorem słów i muzyki był Adam Kowalski (1896-1947), legionista i poeta, redaktor
„Żołnierza Polskiego” i „Polski Zbrojnej”; wyjątkowe miejsce w latach międzywojennych uzyskały jego
pieśni: Miała matka trzech synów i Morze, nasze morze.

   Opracowanie utworu na głosy było dziełem Adama Harasowskiego (1904-1996). Chór obozowy,
złożony z żołnierzy i oficerów, wykonał po raz pierwszy tę pieśń w drugą niedzielę października 1939 r.

   Autor przedarł się do tworzącej się Armii Polskiej we Francji, następnie do Wielkiej Brytanii.
Modlitwa obozowa dotarła do okupowanego kraju za pośrednictwem tzw. „cichociemnych” –
skoczków spadochronowych – gdzie cokolwiek zmieniona nosiła tytuły Modlitwa AK,
Modlitwa żołnierza tułacza lub Modlitwa partyzancka.

   Zyskała szeroki rozgłos, śpiewały ją wszystkie formacje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
[…] Pieśń Adama Kowalskiego po raz pierwszy wydrukowano w 1940 r. w „Wiadomościach Polskiej Misji
Katolickiej w Londynie” (nr 4–5–6, na s. 7), a następnie w konspiracyjnym zbiorze Pieśń ujdzie cało...
(Warszawa, listopad 1941); Autorem zbioru był przedwojenny krytyk literacki Leon Pomirowski (1891–1943),
zamordowany na Majdanku.

   Utwór stał się też hymnem oddziałów partyzanckich „Ponurego” w Górach Świętokrzyskich.

Więcej:
Modlitwa obozowa. „Biblioteka Polskiej Piosenki” – http://bibliotekapiosenki.pl/Modlitwa_obozowa

 

Modlitwa Armii Krajowej – Rafał Grozdew – fragment koncertu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki,
1 sierpnia 2014" – https://www.youtube.com/watch?v=rogAiKB8SGI

Modlitwa Obozowa – Park Sybiraków (Rzeszów). Koncert Jednego Serca Jednego Ducha,
4 czerwca 2015 – https://www.youtube.com/watch?v=1W7KDQzrEuk

Modlitwa obozowa – wykonanie podczas "LIVE Koncert Wilczy Ślad. Piosenki Niezłomnych, 29 lutego 2016",
Garwoliński zespół "Od Czapy". Organizatorami byli państwo
Lidia i Marcin Pospieszalscy – https://www.youtube.com/watch?v=YfZrBw0Gzw4