2014

Korespondencja – tu tylko w wersji papierowej...

 

     25.10.2014 – Ks. Henryk kardynał Gulbinowicz – Podziękowania za organizację i uczestniczenie w jubileuszu XXV lecia
     Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.
     Więcej – http://www.grodnowilno.pl/xxv-lat-towarzystwa-przyjaciol-grodna-i-wilna-...

     11.09.2014 – Zaproszenie – na XV Zjazd "Afrykańczyków" we Wrocławiu.

     Zjazd otwiera prezes Towarzystwa pani Maria Dutkiewicz, po lewej sekretarz – pani Zofia Daniszewska.

     02.01.2014  – Świąteczne Życzenia  – ojca Łucjana Zbigniewa Królikowskiego z USA, autora kilku pięknych i niezwykle ważnych
     dla naszych dziejów książek o polskich dzieciach, pośród nich wyróżnia się szczególnie:
     Skradzione dzieciństwo: polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939-1950 (w kolejnych wyd.: Kraków 2008).
     Do Życzeń o. Łucjan dołączył jakże cenne zdjęcie, wykonane w Rzymie w ostatnich miesiącach 1978 roku: